คลินิกปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผลเป็น | THE SKIN CLINIC
ปลูกผมที่ไหนดี, คลินิกปลูกผม

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านมากกว่า 80% นั้นเกิดจากกรรมพันธุ์ และปัญหาจากความเครียด อีกทั้งยังมีสารเคมีต่างๆที่เป็นสาเหตุให้ผมบาง ศีรษะล้านตามมาแต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ที่ The skin clinic

OurExpert Doctors
The Skin Group Medical Clinic is a group of 7 clinicsspecializing in dermatology, anti-aging, and aesthetics in Bangkok and itssuburbs with close to 10 years of experience. We grew out of a conviction thatexcellent quality service along with impeccable integrity, strong morals, andreputation will bring us to the top place in Thailand's aesthetic medicalindustry

ทำไมต้องปลูกผมที่ The skin clinic

เจาะลึกเบื้องหลัง "หมอปลูกผม" [Day in the life of a hair transplant surgeon]

ทำไมต้องเลือกแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกย้ายเซลล์รากผมอเมริกันบอร์ด? (ABHRS)

เพราะการปลูกผมที่ The skin clinic  เราดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมที่มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ได้รับการยอมรับและมี certificate การันตีมากมายจากหลักสูตรการปลูกผม FUE, DHI, Long Hair,FUT  ของยุโรปและเอเชีย เป็นทีมแพทย์ที่ไม่หยุดการพัฒนา อีกทั้งยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องเส้นผม มีการออกแบบทรงผมให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละท่านอย่างเป็นธรรมชาติ ครบเครื่องทุกเทคนิคของการดูเเลเส้นผมอย่างแท้จริง จึงมั่นใจได้ในผลลัพท์หลังทำจากผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 5,000 เคส พร้อมการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เรามาทำความรู้จักกับทีมแพทย์เรากันค่ะ

ประวัติแพทย์

คลินิกปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผลเป็น | THE SKIN CLINIC

Education and Training

 • Diploma in Dermatology University of wales, United Kingdom

 • Board certified in Aesthetic Medicine American Academy of Aesthetic Medicine

 • Certificate In Hair Transplant, Saint Louis University School of Medicine, USA.ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์การปลูกย้ายเซลล์รากผม มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Fellowship of Korean College of Cosmetic Surgery

 • Associate Member of the International Society of Hair Restoration Surgery

 • Diploma of Cosmetic Surgery Korean College of Cosmetic Surgery

 • Certificate of Hair Restoration FUE surgery (LONDON TRAINING ACADEMY)

 • 2010 Face & body Contouring Live Surgery Workshop, Doctor Seminar

 • 2011 Face & breast Cosmetic Surgery – 11th Fresh cadaver Hands-on Course, Doctor Seminar

 • 2011 Whole Body Asian Fresh Cadaver Workshop & Live Surgery Demonstration, Korea College of Cosmetic Surgery

 • 2012 Blepharoplasty Workshop and 1:1 Supervisor Hands-on Course, Korea College of Cosmetic Surgery

 • 2012 Rhinoplasty One-on-One Hands-On Course, Korea College of Cosmetic Surgery

 • 2012 Pre-Conference Workshop “Facial Lipoplasty” Hand-On Course, Korea College of Cosmetic Surgery

 • 2013 Whole Body Fresh Cadaver Workshop for Asian Cosmetic Surgery & Live Surgery Demonstration, Korea College of Cosmetic Surgery

 • 2013 Asian ESSE Rhinoplasty Workshop & Hands-On Course, Korea College of Cosmetic Surgery

 • 2015 Thread Ling Workshop & Hands-On Course “ASTi” Korea College of Cosmetic Surgery

 • 2016 Comprehensive Liposuction and Fat Transfer Under Local Anesthesia, Academy of Medicine of Richmond in New York

 • 2016 Comprehensive Liposuction and Fat Transfer Under Local Anesthesia, International Society of Cosmetogynecology

 • 2016 Follicular Unit Extraction (FUE) Technology Workshop. The International Society of Hair Restoration Surgery

 • Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS)
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายเซลล์รากผม ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Diploma In Dermatology. The University of Wales. United Kingdom
  ประกาศนียบัตรด้านผิวหนัง มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร

 • Board Certified in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine
  วุฒิบัตรด้านความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine

 • Certificate in Hair Transplant, Saint Louis University School of Medicine, USA.
  ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์การปลูกย้ายเซลล์รากผม มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา

 • Certificate in Hair Restoration FUE Method, London Hair Restoration Training Academy, UK
  ศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม จาก London Hair Restoration Training Academy

 • Fellowship in Hair Restoration Surgery, Korean College of Cosmetic Surgery
  จบหลักสูตรศัลยกรรมปลูกย้ายรากผม วิทยาลัยศัลยกรรมความงามสาธารณรัฐเกาหลี

 • Diploma of Cosmetic Surgery, Korean College of Cosmetic Surgery
  ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมความงาม วิทยาลัยศัลยกรรมความงามสาธารณรัฐเกาหลี

 • Associate Member of the International Society of Hair Restoration Surgery
  เป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (ISHRS)

คลินิกปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผลเป็น | THE SKIN CLINIC

Education and Training

 • Doctor of Medicine Mahidol University (Ramathibodi Hospital)

 • Board certified in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
  วุฒิบัตรด้านความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine

 • Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
  ประกาศนียบัตรด้านตจวิทยา (ด้านผิวหนัง)

 • Fellowship in cutaneous and laser surgery (Skin Institute)
  ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมผิวหนังด้วยเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง

 • Clinical fellowship in cosmetic surgery (Korean College of Cosmetic Surgery, KCCS)

 • Certificated in Hair Transplants Surgery (ISHRS)ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

คลินิกปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผลเป็น | THE SKIN CLINIC

Education and Training

 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Certificate in Anti aging medicine (Paris, France)

 • Master in dermatolog (Mahidol University)
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Fellow in dermatosurgery (Ramathibodi Hospital)
  จบหลักสูตรด้านศัลยศาสตร์ตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Board certified in family medicine

 • Certificated in Hair Transplants Surgery (ISHRS)
  ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

คลินิกปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผลเป็น | THE SKIN CLINIC

Education and Training

 • Certificate in aesthetic medicine, American Academy of Aesthetic Medicine

 • Diploma in aesthetic medicine, American Academy of Aesthetic Medicine

 • Certificate of intensive course on Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University

 • Certificate of attendance The IMCAS Asia 2010

 • Certificate of completion for the newest Breast surgery and cosmetic surgery at Mega Plastic Surgery Academy center in Korea

 • Certificate of completion for the newest Rhinoplasty and cosmetic surgery at Mega Plastic Surgery Academy center in Korea

 • Certificate of completion for the newest Facial Contouring surgery and cosmetic surgery at Mega Plastic Surgery Academy center in Korea

 • Certificate of completion for the newest Hair Transplantation and cosmetic surgery at Mega Plastic Surgery Academy center in Korea

 • Certificate of completion for the newest oculoplastic and cosmetic surgery at Mega Plastic Surgery Academy center in Korea

 • Certificate of completion for newest fat grafting seminar for face at Lilac BLC Clinic in Korea

 • Certificate of completion for newest body-sculpturing surgery at Lilac BLC Clinic in Korea

 • Certificate of facial plastic surgery, augmentation mammaplasty, A2S Thailand

 • Certificate of attendance to the valuable knowledge of ultrasonic Assisted Lipolysis (hand on), Mae Fah Luang University Hospital

 • Certificate of facial plastic surgery, augmentation mammaplasty, Pramongkut Hospital

คลินิกปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผลเป็น | THE SKIN CLINIC

Education and Training

 • Doctor of Medicine. Thammasat University
  แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
  วุฒิบัตรด้านความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine

 • Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
  ประกาศนียบัตรด้านตจวิทยา (ด้านผิวหนัง)

 • Fellowship in cutaneous and laser surgery (สถาบันโรคผิวหนัง)
  ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมผิวหนังด้วยเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง

กว่าจะมาเป็นหมอท็อป แพทย์ปลูกผมที่ The Skin Clinic

กว่าจะมาเป็นหมอแก้ว แพทย์ปลูกผมที่ The Skin Clinic

กว่าจะมาเป็นหมอเหมือง แพทย์ปลูกผมที่ The Skin Clinic

Recell Hair Transplant, FUE Hair Transplant

919 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร10500 ประเทศไทย

DESIGN  by

Copyright © 2024 THESKINCLINIC  All Rights Reserved

More Information !