RIGENERA Micrograft Hair

RIGENERA Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม
THE SKIN CLINIC | RIGENERA Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม

PROMOTION

RIGENERA Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม ทางออก สำหรับปัญหาผมบาง-ผมน้อย ไม่ต้องปลูกผมย้ายราก  เริ่มต้นเพียง 50,000 บาท

สงวนสิทธิ์เฉพาะ Add Line, What app หรือลงทะเบียนเท่านั้น
**สงวนสิทธิ์เฉพาะลงทะเบียนเท่านั้น**

ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น

RIGENERA  Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม

RIGENERA  Micrograft Hair   สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม ทางออกสำหรับปัญหาผมบาง-ผมน้อย ไม่ต้องปลูกผมย้ายราก เป็นการแก้ไขปัญหาผมบางที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงปี 2019 นี้มาก การนำเนื้อเยื่อ จากบริเวณหนังศีรษะด้านหลัง แล้วนำมาผ่านกระบวนการสกัดพิเศษ คัดแยกเอาเฉพาะเซลล์รากผมที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้หลักการเซลล์บำบัด (Cell Therapy)  โดยใช้เครื่อง Rigenera นำเข้าจากประเทศอิตาลี แล้วนำไปฉีดกลับยังศีรษะบริเวณที่ต้องการ โดยเซลล์รากผมที่ถูกสกัดออกมาจะทำหน้าที่เข้าไปปกป้องรากผมจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย ทำให้ผมของเราหลุดร่วงน้อยลง และยังเข้าไปซ่อมแซมเซลล์รากผมที่ฝ่อตัวไปจากอิทธิพลของฮอร์โมน DHT จากนั้นเราจะนำเซลล์ที่ถูกสกัดนี้ไปฉีดกระตุ้นให้เซลล์รากผมแตกตัว และเจริญเติบโตเป็นเส้นผมใหม่จำนวนมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความหนาแน่นของเส้นผมที่เพิ่มมากขึ้น เหมาะกับคนที่มีผมบาง

RIGENERA Micrograft Hair อยู่ได้นานเท่าไหร่

การปลูกผมเทคนิคนี้จะได้ผลลัพธ์ตลอดอายุวงจรของเส้นผม ซึ่งปกติเส้นผมของเราจะมีวงจรชีวิตแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ Anagen ระยะงอกยาว หรือ ระยะเจริญเติบโต > Catagen ระยะหยุดโต > Telogen ระยะพัก และหลุดร่วงไปในที่สุด เท่ากับว่า การทำ RIGENERA  Micrograft Hair จะทำให้อายุของเส้นผมนั้นอยู่กับเราได้นานที่สุดตลอดอายุขัยของมัน

ขั้นตอนการทำแบบ RIGENERA Micrograft Hair

THE SKIN CLINIC | RIGENERA Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม

1.) แพทย์จะทำการวิเคราะห์เส้นผม และคัดเลือกเซลล์รากผมที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงบริเวณท้ายทอยหรือหลังใบหู

THE SKIN CLINIC | RIGENERA Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม

2.) เมื่อคัดแยกเอาเฉพาะเซลล์รากผมที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว จะนำไปปั่นสกัดด้วยเครื่องที่นำเข้าได้มาตรฐานจากยุโรป

THE SKIN CLINIC | RIGENERA Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม

3.) ทำการสกัดเซลล์ ด้วยเทคนิค RIGENERA

THE SKIN CLINIC | RIGENERA Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผม

4.) แพทย์จะนำเซลล์ที่สกัดได้ฉีดกลับยังศีรษะบริเวณที่ต้องการ ซึ่งการฉีดเซลล์รากผมจะช่วยให้ไปกระตุ้นเซลล์รากผม รวมถึงไปซ่อมเซลล์ที่อ่อนแอให้ผลิตจำนวนเส้นผมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผมดูดกดำ และจะเริ่มเห็นผลในช่วงเวลา 45-90 วัน

วิธีนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • คนที่มี ‘ผมบาง” แต่ยังไม่ถึงกับศีรษะล้านเถิก เนืองจากอาจจะยังมีรูขุมขนอยู่ให้สามารถฉีดเซลล์รากผมเข้าไปกระตุ้นให้เกิดเส้นผมใหม่งอกขึ้นมาตามรูขุมขนได้

  • ถ้าคนที่ศีรษะล้านมากๆ แล้วปล่อยทิ้งไว้นาน รูขุมขนอาจจะปิดทำให้ต้องปลูกผมโดยวิธีการเจาะ และปักรากผมแทน

  • คนที่มีกราฟผมจะปลูกแบบ FUE ไม่เพียงพอ

ข้อดี

  • ไม่ต้องทำการปิดแผล หรือพักฟื้นใดๆ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

  • ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานเพียง 1-2 ชั่วโมง

at our hair restoration clinic We believe in personal care. We understand that each patient's hair loss symptoms are different. That is why we offer a wide range of surgical and non-surgical treatment options to suit your individual needs. With over 10,000 successful cases, we are committed to providing excellent care and ensuring patient satisfaction.

ผลลัพธ์หลังศัลยกรรมปลูกผมด้วยเทคนิค RIGENERA  Micrograft Hair

THE SKIN CLINIC | ผลลัพธ์หลังศัลยกรรมปลูกผมด้วยเทคนิค RIGENERA  Micrograft Hair
THE SKIN CLINIC | ผลลัพธ์หลังศัลยกรรมปลูกผมด้วยเทคนิค RIGENERA  Micrograft Hair
THE SKIN CLINIC | ผลลัพธ์หลังศัลยกรรมปลูกผมด้วยเทคนิค RIGENERA  Micrograft Hair
THE SKIN CLINIC | ผลลัพธ์หลังศัลยกรรมปลูกผมด้วยเทคนิค RIGENERA  Micrograft Hair

Rigenera Cell Micrograft Hair สร้างผมใหม่ด้วยเซลล์รากผมของตัวเอง

อัพเดทเทรนด์ปลูกผม 2022!! ปลูกผมเทคนิคไหนดี? FUT, FUE, FUI, Long Hair FUE+DHI

คลินิกปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผลเป็น | THE SKIN CLINIC

919 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร10500 ประเทศไทย

© THESKINCLINIC​ ALL RIGHT RESERVED

More Information !