บทความล่าสุด

Why should you choose the Long Hair FUE technique for hair transplantation?

22-05-2023

Why should you choose the Long Hair FUE technique for hair transplantation?

Long Hair Follicular Unit Extraction (Long Hair FUE+DHI) is a hair transplantation technique that involves extracting individual hair follicles from the donor area and implanting them in the recipient area.

อ่านเพิ่มเติม
Criteria to Consider When Choosing the Right Hair Transplant Clinic?

22-05-2023

Criteria to Consider When Choosing the Right Hair Transplant Clinic?

What are the Qualifications and experience of the surgeon and staff?Reputation and Experience: Research the clinic's reputation and track record. Look for clinics with experienced surgeons who specialize in hair transplant procedures.

อ่านเพิ่มเติม
เปรียบเทียบการผ่าตัดปลูกผม คลินิกราคาถูก VS คลินิกราคาเหมาะสม

22-05-2023

เปรียบเทียบการผ่าตัดปลูกผม คลินิกราคาถูก VS คลินิกราคาเหมาะสม

ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ การเลือกคลินิกที่มีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกผมจะช่วยให้การผ่าตัดปลูกผมมีความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เราควรดูว่าแพทย์ที่เราจะไปทำนั้นจบจากทีไหน

อ่านเพิ่มเติม

บทความน่าสนใจ

919 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร10500 ประเทศไทย

DESIGN  by

Copyright © 2022 THESKINCLINIC  All Rights Reserved

More Information !