ทำไมไม่ควรเลือกคลินิกปลูกผมที่มีเพียงเทคนิคเดียว?

12-01-2024

ทำไมไม่ควรเลือกคลินิกปลูกผมที่มีเพียงเทคนิคเดียว?

การปลูกผมเป็นวิธีแก้ปัญหาผมบางและศีรษะล้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน มีหลายคลินิกที่ให้บริการปลูกผม ซึ่งแต่ละคลินิกก็มีเทคนิคการปลูกผมที่แตกต่างกันไป บางคนอาจคิดว่าการเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่จริงๆ แล้ว การเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคเดียวอาจไม่ครอบคลุมการรักษาเท่าที่ควร เพราะหากเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคเดียว แต่เทคนิคนั้นไม่เหมาะกับปัญหาผมร่วงของคุณ อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ เช่น หากมีปัญหาผมร่วงแบบเป็นหย่อมๆ แต่เลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคปลูกผม FUE อาจทำให้ปลูกผมไม่ได้ครบบริเวณที่ต้องการ หรือหากมีปัญหาผมร่วงแบบกระจายทั่วศีรษะ แต่เลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิค FUT อาจทำให้รอยแผลเป็นมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้

ตัวอย่างเช่น

สมมติว่า คุณมีปัญหาผมร่วงแบบกระจายทั่วศีรษะ และมีเส้นผมที่อ่อนแอ สภาพหนังศีรษะอักเสบ และทำงานกลางแจ้งเป็นประจำ หากเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคปลูกผม FUE อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ เช่น ปลูกผมได้ไม่ครบบริเวณที่ต้องการ หรือผมที่ปลูกใหม่หลุดร่วงได้ง่าย หากเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิค FUT อาจทำให้ติดเชื้อจากแผลผ่าตัด หรือทำให้หนังศีรษะอักเสบลุกลามมากขึ้น

Hair Transplant, FUE Hair Transplant

1.บางคนอาจไม่เหมาะกับทุกปัญหาผมร่วง

เทคนิคการปลูกผมแต่ละเทคนิคมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป เทคนิคบางเทคนิคเหมาะกับปัญหาผมร่วงบางประเภทเท่านั้น เช่น
• เทคนิค FUE เหมาะกับปัญหาผมร่วงแบบกระจายทั่วศีรษะ เพราะเป็นเทคนิคที่เจาะกราฟผมทีละกราฟจากบริเวณท้ายทอยและปลูกกลับเข้าไปบริเวณที่ต้องการปลูก รอยแผลเป็นจึงมีขนาดเล็กและมองไม่เห็น
• เทคนิค FUT เหมาะกับปัญหาผมร่วงแบบเป็นหย่อมๆ เพราะเป็นเทคนิคที่ตัดแถบหนังศีรษะที่มีรากผมอยู่จากบริเวณท้ายทอย แล้วนำมาตัดเป็นกราฟผมทีละกราฟเพื่อปลูกกลับเข้าไปบริเวณที่ต้องการปลูก รอยแผลเป็นจึงมีขนาดใหญ่กว่าเทคนิค FUE

หากเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคเดียว แต่เทคนิคนั้นไม่เหมาะกับปัญหาผมร่วงของคุณ อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ เช่น หากมีปัญหาผมร่วงแบบเป็นหย่อมๆ แต่เลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคปลูกผม FUE อาจทำให้ปลูกผมไม่ได้ครบบริเวณที่ต้องการ หรือหากมีปัญหาผมร่วงแบบกระจายทั่วศีรษะ แต่เลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิค FUT อาจทำให้รอยแผลเป็นมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้

2.การรักษาอาจไม่ครอบคลุมความต้องการ

นอกจากปัญหาผมร่วงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการปลูกผม เช่น
• ลักษณะเส้นผม หากมีเส้นผมที่อ่อนแอหรือเปราะบาง อาจต้องใช้เทคนิคการปลูกผมที่มีความอ่อนโยนมากกว่าปกติ
• สภาพหนังศีรษะ หากมีหนังศีรษะอักเสบหรือติดเชื้อ อาจต้องใช้ยาหรือการรักษาอื่นๆ ก่อนการปลูกผม
• รูปแบบการใช้ชีวิต หากมีอาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือสัมผัสกับแสงแดดบ่อยๆ อาจต้องดูแลรักษาผมหลังปลูกอย่างเป็นพิเศษ

3.อาจไม่ปลอดภัย

เทคนิคการปลูกผมแต่ละเทคนิคก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป เช่น
• เทคนิค FUE อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากต้องเจาะกราฟผมทีละกราฟ
• เทคนิค FUT อาจมีความเสี่ยงต่อแผลเป็น เนื่องจากต้องตัดแถบหนังศีรษะ

หากเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคเดียว อาจไม่ได้รับการบริการที่ปลอดภัย เช่น หากเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิคปลูกผม FUE แต่แพทย์ไม่มีความชำนาญ อาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย หรือหากเลือกคลินิกที่มีเพียงเทคนิค FUT แต่แพทย์ไม่ใส่ใจเรื่องความเรียบร้อยของแผล อาจทำให้เกิดแผลเป็นขนาดใหญ่ได้

4.บางคนไม่เหมาะสำหรับการรักษาผมร่วง ผมบางด้วยการปลูกผมเสมอไป เช่น

• ผู้ที่มีปัญหาผมร่วงแบบเป็นหย่อมๆ รุนแรง การปลูกผมถาวรอาจไม่เพียงพอที่จะปกปิดบริเวณที่มีผมร่วงจนหมด
• ผู้ที่มีปัญหาผมร่วงจากสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ หรือการใช้ยาบางชนิด การปลูกผมอาจไม่สามารถแก้ปัญหาผมร่วงได้ เนื่องจากสาเหตุของผมร่วงยังไม่ได้รับการแก้ไข
• ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิตสูง การปลูกผมอาจต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจส่งผลต่อผลลัพธ์หรือความปลอดภัยของการผ่าตัด

ดังนั้น หากไม่เหมาะสำหรับการรักษาผมร่วง ผมบางด้วยการปลูกผม ยังมีวิธีรักษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

Hair Transplant, FUE Hair Transplant

1.FRM (Fractional Mocroneedle RF) FRM Anti HairLoss เป็นนวัตกรรมการรักษาผมร่วง ผมบางแบบไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยี FRM (Fractional Microneedle RF) ผสานกับ Growth Factor เข้มข้น เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมและรากผม ข้อดีของ FRM Anti HairLossไม่เจ็บตัว ไม่ต้องการพักฟื้นนาน,ไม่ทำลายผิวหนังชั้นนอก ไม่เสี่ยงต่อรอยดำหลังทำ, สามารถปรับระดับความลึกของพลังงานหัวเข็มได้ตามความเหมาะสม

2. ALMI Nano fat เป็นการใช้ไขมันตัวเองนำมาสกัดด้วยกระบวนการพิเศษเพื่อให้ได้ Growth Factor แบบเข้มข้น นำกลับมาฉีดบริเวณศีรษะที่มีปัญหาผมร่วงผมบาง เป็นเทคนิคที่ได้รับการวิจัยจากต่างประเทศ ว่าช่วยให้ผลลัพธ์ที่ดี ผมกลับมาหนาดกดำโดยไม่ต้องปลูกผม

3. Rigenera เป็นการรักษาผมร่วง ผมบางแบบไม่ต้องผ่าตัด เทคนิคนำเข้าจากอิตาลี เป็นการนำเซลล์รากผมของตัวเอง มาผ่านกระบวนการสกัดและนำฉีดกลับเข้าไปที่บริเวณหนังศีรษะ

Hair Transplant, FUE Hair Transplant

https://www.youtube.com/watch?v=MoJFEOKbmIU

การเลือกคลินิกปลูกผมที่ควรพิจารณา

หากคุณต้องการปลูกผม ควรเลือกคลินิกที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการปลูกผมหลากหลายประเภท เพื่อให้สามารถออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาผมร่วงของคุณ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนอกจากนี้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ในการเลือกคลินิกปลูกผม เช่น

• ทีมแพทย์และบุคลากร ควรมีทีมแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปลูกผม
• เทคนิคหรือวิธีในการรักษา เช่น แบบผ่าตัด, แบบไม่ผ่าตัด, ทรีตเมนท์เช่น การฉีด Growth Factor กระตุ้นหนังศีรษะ, FRM Anti Hair Loss การกระตุ้นรากผมด้วยคลื่น RF, ALMI Nano Fat ทรีตเมนท์เพิ่มผมหนาด้วยไขมันตัวเอง, Rigenera Micrograft Hair การสร้างผมใหม่ด้วยรากผมของตนเอง เป็นต้น
• เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ควรมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยให้การปลูกผมมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
• ความปลอดภัยและมาตรฐานการรักษา ควรมีมาตรฐานการรักษาที่เชื่อถือได้ และมีการรับประกันผลลัพธ์

ดังนั้นการเลือกคลินิกปลูกผมที่มีเพียงเทคนิคเดียวอาจไม่ครอบคลุมการรักษาเท่าที่ควร ควรเลือกคลินิกที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการปลูกผมหลากหลายประเภท เพื่อให้สามารถออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาผมร่วงของคุณ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับคุณ

Hair Transplant, FUE Hair Transplant

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเรายินดีให้คำปรึกษา---------
Inbox : TheskinclinicBangkok
Line@ : @teamdoctor
Tel : 089-145-4427

บทความน่าสนใจ

More Information !

Hair Transplant Thailand, Hair Transplant Bangkok

919 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร10500 ประเทศไทย

© THESKINCLINIC​ ALL RIGHT RESERVED